De Gouden Schaar

Veldhoven

In het kader van Europese privacywetgeving zijn wij verplicht u te informeren over ons privacybeleid. Hieronder vindt u de privacy-verklaringDe Gouden Schaar” Veldhoven.

De Gouden Schaar Veldhoven respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ons privacy beleid is volledig transparant. Wij gebruiken uw gegevens als bewijs van aanleveren/afhalen van goederen, voor het opstellen van uw factuur, en zo nodig om contact met u te kunnen opnemen. Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming te vragen. De Gouden Schaar Veldhoven zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend, en alleen zo nodig, aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht.

 De Gouden Schaar Veldhoven gebruikt de gegevens van haar klanten op de volgende wijze:

●     Als wij een opdracht aannemen, hebben we enkele contactgegevens nodig ter verificatie bij ophalen van uw goederen, en (in sommige gevallen) om u van het verloop van uw opdracht op de hoogte te houden.

●     Een kopie van de (papieren) opdrachtbon/factuur wordt uitsluitend bewaard om te kunnen voldoen aan door de belastingdienst opgestelde regels. Er is geen digitaal archief.

●     De Gouden Schaar Veldhoven verzamelt geen gegevens van bezoekers van haar website.

●     De Gouden Schaar Veldhoven zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij delen uw adresgegevens uitsluitend (en alleen voor zover noodzakelijk) met partijen die wij inschakelen voor de uitvoering van uw opdracht. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 Feedback
Indien u nog vragen mocht hebben over de privacyverklaring van De Gouden Schaar Veldhoven, dan kunt u contact met ons opnemen via info@de-gouden-schaar.nl  Wij helpen u dan graag verder.
Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet via info@de-gouden-schaar.nl

 Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), versie 18052018